Loading...

Academics

Academics

Summer Programs

By
More

Business Plan Competition Terms & Conditions - Greek

By
 • Η συμμετοχή στον John & Mary Pappajohn Διαγωνισμό Επιχειρηματικού Σχεδίου του Κέντρου Επιχειρηματικότητας του School of Business of the American College of Thessaloniki (ACT) σημαίνει την αποδοχή των Κανόνων και των Οδηγιών του διαγωνισμού.
 • Το Business School of ACT μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει από τους συμμετέχοντες διευκρινίσεις ή / και πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με το υλικό που υποβλήθηκε.
 • Το Business School of ACT διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει τους όρους και το χρονοδιάγραμμα του διαγωνισμού χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και χωρίς να αναλάβει καμία ευθύνη.
 • Όλοι οι συντάκτες της σύντομης περιγραφής της ιδέας ή / και του πλήρους επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει να συμφωνήσουν και να αναγνωρίσουν το γεγονός ότι υποβάλλουν πρωτότυπο έργο. Ο συγγραφέας διατηρεί όλα τα δικαιώματα σε σχέση με την ιδέα και το πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο πριν και μετά τον διαγωνισμό.
 • Μη εμπιστευτικότητα: Ορισμένες πτυχές του διαγωνισμού, όπως οι παρουσιάσεις και οι συνεδρίες ερωτήσεων και απαντήσεων, χωρίς περιορισμό του πεδίου εφαρμογής μόνο σε αυτές, μπορεί να είναι ανοικτές στο κοινό. Ορισμένες πληροφορίες ή ακόμη και όλες θα μπορούσαν επίσης να μεταδοθούν μέσω μέσων επικοινωνίας όπως η τηλεόραση, το ραδιόφωνο ή το διαδίκτυο. Επομένως, σε περίπτωση που ορισμένα από τα δεδομένα ή οι πληροφορίες θα συζητηθούν ή θα παρουσιαστούν δημόσια από τους συμμετέχοντες θα πρέπει να θεωρούνται ως πληροφορίες που θα μπορούσαν να γνωστοποιηθούν στο ευρύ κοινό και ως εκ τούτου οι συμμετέχοντες δεν θα πρέπει να θεωρούν ότι λαμβάνουν δικαιώματα σχετικά με την εμπιστευτικότητα των δεδομένων ή πληροφοριών που συζητήθηκαν, παρουσιάστηκαν ή αποκαλύφθηκαν. Λόγω της φύσης του διαγωνισμού, δεν είμαστε σε θέση να ζητήσουμε από τους κριτές, τους διοργανωτές ή το εμπλεκόμενο προσωπικό να συμφωνήσουν ή να υπογράψουν συμφωνίες εμπιστευτικότητας. Ωστόσο, το Διοικητικό Συμβούλιο του American College of Thessaloniki θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να περιορίσει τη διανομή των Επιχειρηματικών Ιδεών και Σχεδίων που παρουσιάζονται στο διαγωνισμό. Δεν μπορούμε όμως να εγγυηθούμε ότι άλλα άτομα δεν θα έχουν πρόσβαση στα επιχειρηματικά σχέδια που υποβάλλονται σε έντυπη ή ψηφιακή μορφή. Οι τελικές παρουσιάσεις ενδέχεται να είναι ανοικτές στο κοινό.
 • Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και άδειες χρήσης: Εάν ένα άτομο ή μια ομάδα χρησιμοποιεί υλικό ή εικόνες τρίτου μέρους στην παρουσίαση της ιδέας ή του επιχειρηματικού σχεδίου, θα πρέπει να έχουν την έγκριση και την άδεια χρήσης αυτού του υλικού από τους ιδιοκτήτες τους.
More

Business Plan Competition - Greek

By

Έχεις την ιδέα; Φτιάξε το πλάνο!
300 λέξεις αρκούν.

O διαγωνισμός επιχειρηματικού πλάνου του Κέντρου Επιχειρηματικότητας του School of Business of the American College of Thessaloniki (ACT),  χρηματοδοτούμενος από τον John Pappajohn, απευθύνεται σε νέους και νέες που ενδιαφέρονται να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση.  Ο Διαγωνισμός προσφέρει 5 βραβεία των €4.000 στα 5 επιχειρηματικά πλάνα που θα αξιολογηθούν υψηλότερα από όσα θα κατατεθούν και θα παρουσιαστούν στον διαγωνισμό.

 Οι διαγωνιζόμενοι θα κριθούν βάσει της ιδέας που θα καταθέσουν αλλά και των προσωπικών τους επιχειρηματικών χαρακτηριστικών και δεξιοτήτων.  Συγκεκριμένα, θα κριθεί η καινοτομία, η βιωσιμότητα και το αναπτυξιακό δυναμικό της κατατεθειμένης πρότασης, η γνωστική επάρκεια, η αφοσίωση, η επικοινωνιακή ικανότητα των διαγωνιζομένων καθώς και ο τρόπος αξιοποίησης του χρηματικού επάθλου (σε περίπτωση νίκης).

Ο διαγωνισμός επιχειρηματικού πλάνου John & Mary Pappajohn αποτελείται από 4 φάσεις:

Πρώτη Φάση : Όλοι οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν την ιδέα για το επιχειρηματικό πλάνο τους μέχρι και τη Δευτέρα 23 Απριλίου μέσω της online φόρμας. Στο τέλος Απριλίου θα ειδοποιηθούν οι προκριθέντες.

Δεύτερη Φάση : Συνέντευξη στις αρχές Μαΐου με προκριθέντες της πρώτης φάσης, μέσω τηλεφώνου ή Skype.  Αξιολόγηση ετοιμότητας για την συγγραφή του επιχειρηματικού σχεδίου και εκπόνηση αυτού.

Τρίτη Φάση : Ανάπτυξη και ολοκλήρωση των προκριθέντων από την δεύτερη φάση ιδεών, σε επιχειρηματικό πλάνο. Κατάθεση των τελικών, λεπτομερών επιχειρηματικών σχεδίων μέχρι αρχές Ιουνίου (σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους προκριθέντες σε αυτή τη φάση) . Θα μεσολαβήσει σεμινάριο με θέμα την συγγραφή και παρουσίαση του επιχειρηματικού σχεδίου.

Τέταρτη Φάση : Παρουσίαση των προκριθέντων σχεδίων για την επιλογή των 5 καλύτερων στα μέσα Ιουνίου (σε ημερομηνία που θα ανακοινωθεί στους προκριθέντες σε αυτή τη φάση) [i]

Για να δηλώσετε συμμετοχή:

1. Σχηματίστε μία ομάδα 1 έως 5 ατόμων.  Κάθε άτομο μπορεί να συμμετέχει μόνο σε μια ομάδα.

2. Συμπληρώστε στην φόρμα αίτησης: σύντομα βιογραφικά στοιχεία για τα άτομα που συμμετέχουν στην ομάδα (όνομα, επίθετο, email, τηλέφωνο, ιδιότητα, οργανισμός, εκπαίδευση, βραβεία, επαίνους και προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία εάν υπάρχει) και καταθέστε την επιχειρηματική σας ιδέα στην online φόρμα  μέχρι τη Δευτέρα 23 Απριλίου. Η περιγραφή της ιδέας δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 300 λέξεις.  Στο περιεχόμενο πρέπει να συμπεριληφθεί η περιγραφή:

 • Του προτεινόμενου προϊόντος/ υπηρεσίας
 • Του αγοραστικού κοινού (πελάτες) που στοχεύει το προσφερόμενο προϊόν (υπηρεσία)
 • Του μοντέλου εσόδων της προτεινόμενης ιδέας (business model)
 • Του νεωτερισμού/καινοτομίας που χαρακτηρίζει την ιδέα

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στην κ. Αθηνά Νουσιοπούλου στο τηλ. 2310 398347 (καθημερινά 10π.μ – 4 μ.μ), ή στείλτε email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

Δειγμα ιδεας

Δηλωστε συμμετοχη 

[i] Εφόσον προκριθείτε, η παρουσίαση για την τέταρτη φάση αξιολόγησης  θα πρέπει να είναι διάρκειας έως 4 λεπτών (θα χρονομετρηθεί) ενώ θα πρέπει να περιλαμβάνει περιγραφή:

 • Της ιδέας και του νεωτερισμού
 • Του προτεινόμενου προϊόντος /υπηρεσίας
 • Του αγοραστικού κοινού (πελάτες) του προσφερόμενου προϊόντος (ή υπηρεσίας)
 • Του μοντέλου εσόδων της προτεινόμενης ιδέας (business model)
 • Του νεωτερισμού που χαρακτηρίζει την ιδέα
 • Της ομάδας
 • Του τρόπου επένδυσης των €4.000 σαν αρχικό κεφάλαιο εφόσον επιλεγεί η κατατεθειμένη ιδέα

Η προτεινόμενη μορφή παρουσίασης είναι τύπου Powerpoint.  Οι παρουσιάσεις θα γίνουν στα ελληνικά ή αγγλικά (όπως επιθυμείτε) στις εγκαταστάσεις του Αμερικανικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης στα μέσα Ιουνίου και σε ώρα που θα επικοινωνηθεί στους προκριθέντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή/και τηλεφωνικά.

More

Summer Camp

By
More

Regular College Courses

By
More

Competition Demystified: Conference on Business Strategy

By

Ο Πρόεδρος του Αμερικανικού Κολλεγίου Ανατόλια, Δρ Πάνος Βλάχος και ο Πρόεδρος του ΣΒΒΕ, κ. Αθανάσιος Σαββάκης σας προσκαλούν σε ημερίδα με θέμα: Business Strategy: Competition Demystified.

Διακεκριμένοι επιχειρηματίες και managers από τη διεθνή κοινότητα μιλούν για την έννοια του "ανταγωνισμού" στην επιχειρηματική δραστηριότητα με στόχο να την αποσαφηνίσουν. Τι είναι μύθος και τι πραγματικότητα; 

Εγγραφειτε εδω

Με την υποστήριξη των ΣΕΒΕ και ΕΒΕΘ.

Εγγραφές

Ελεύθερη είσοδος με εγγραφή. Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Θέσεις περιορισμένες.

Στην ημερίδα θα υπάρχει ταυτόχρονη διερμηνεία. Θα δοθεί βεβαίωση παρακολούθησης στους φοιτητές στο τέλος της εκδήλωσης.

Εγγραφειτε εδω

Περισσότερες πληφορορίες

Γραφείο Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας
Κολλέγιο Ανατόλια
Τηλ. 2310 398 220

Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος
Τηλ. 2310 539817

More

Voting in America: What does the future hold?

By

Wednesday, March 14, 6:30 PM
Museum of Cycladic Art, Athens

Please RSVP here

There are more than half a million elected officials in America, from the dog catcher of Duxbury, Vermont, to the President of the United States. Americans are called upon to vote more frequently and amply than in any other democratic country in history. 

Yet voting in America has come to be plagued by a growing number of woes, from perennial voter disaffection to an allegedly outmoded electoral regime, from an excessively decentralized approach nation-wide to election administration to a widespread reliance on shoddy technology and a singular lack of security against hacking, meddling, and malevolent interference by external actors.

2018 is another election year, and the stakes are high. Can citizens cast their ballots with confidence? Are elections safe from outside intervention? Are there any signs of improvement in how Americans administer their elections? How drastic is the current state of affairs?

In collaboration with the Hellenic Foundation for European and Foreign Policy (ELIAMEP), the Dukakis Center will convene a panel of experts to share their thoughts on the future of voting in America. The present event is a follow up to a round table on "Voting in America" staged in Thessaloniki in October 2016."The Future of Voting in America" 

 • Michael Ertel, Supervisor of Elections, Seminole County (Florida)
 • Charles Stewart III, Kenan Sahin Distinguished Professor of Political Science, Massachusetts Institute of Technology
 • Aristides N. Hatzis, Associate Professor of Philosophy of Law & Theory of Institutions,University of Athens
 • Moderator: Athanasios Ellis. Editor in Chief, Kathimerini English Edition 

The event will be in English

More

More Democracy, Less Euroskepticism

By

The Michael and Kitty Dukakis Center for Public and Humanitarian Service
With the Division of Humanities and Social Sciences at ACT

Invite you to take part in an

INTERCOLLEGIATE DEMOCRATIC CONVENTION

A workshop on the future of the European Union

Friday, March 9, 2017 (17:00- 21:00) and
Saturday, March 10, 2017 (10:00 – 21:00)

Manolis Anagnostakis Hall, Municipality of Thessaloniki

Keynote speaker
William Valasidis
Director of Communications of the Court of Justice of the European Union

Under the aegis of the Municipality of Thessaloniki

The objective of the workshop is to stimulate discussion on broader principles and procedures of democratic governance in the EU, address the so-called EU “democratic deficit,” and engage youth in decision-making processes on a local, national, and European level.

This call is addressed to

 • University students and young professionals interested in the European Union and its future
 • High School students who would like to explore the ways in which the EU works, as well understand better such themes as citizen rights and obligations in a democratic polity

Under the direction of experts, participants will be divided into working groups to discuss specific themes (such as transparency, democracy and populism, democracy and crisis management, technology and democracy, media and democracy, electoral procedures, etc.). Each working group will assign a rapporteur to present its conclusions in a plenary session.

Working language: English (Greek for High School groups)

Certificates of attendance will be provided by the Dukakis Center.

Register here

Further Information

The Michael and Kitty Dukakis Center for Public and Humanitarian Service
Εmail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Tel: +30 2310 398 227

More

Program Courses

By

ACT’s B.Sc. Hons in Psychology is designed to be a novel and contemporary programme up to date to the academic and professional trends. It is based on prevalent UK and US standards like all other ACT undergraduate programs. It is characterized by a firm grounding in the disciplinary foundations to the Psychology degree, such as theory, main concepts, methods and debates in psychology. Further requirements familiarize the students with clinical, developmental, educational, counseling, experimental, social, forensic psychology and neuroscience. They also comprise practical experience of designing and carrying out psychological research, as well as evaluating and reporting its results. Students learn to work with data, synthesize hypotheses and use information technology. As a capstone project, students are required to write a senior thesis spread across two terms. The core programme focus is complemented by the Psychology (Major) electives students will take in their final two years in residence, which in turns have a theoretical, practical, and professional character.

Degree Requirements

In order to receive the B.Sc degree, the student must have fulfilled all the GER and major requirements and have completed at least 121 US credit hours with an overall G.P.A of 2.0 or better. All Psychology students take a two-semester sequence Senior Thesis I and II course. According to NECHE Standards, students must complete at least one fourth of their undergraduate program, including advanced work in the major or concentration, at the institution awarding the degree. As a consequence, all candidates for an ACT degree must have been in residence at the College during the last two semesters of full time instruction, assuming availability and equivalency of transferable courses.

Open University degree structure

The programme in Psychology is validated by Open University: under this scheme, 24 are out of the 40 courses required for a Bachelor’s degree are validated by Open University. Students must necessarily take the fourth year courses at ACT. Successful students will receive a Bachelor’s degree from Open University in addition to the ACT degree for a single course of studies by meeting the following common set of requirements (in addition to meeting General Education Requirements). Read the OU Regulations.

Major Requirements

 • Psychology 101 – Introduction to Psychology
 • Psychology 120 - Developmental Psychology I (Pre-natal and pre-school years) (OU)
 • Psychology 121 - Developmental Psychology II (Child to Adulthood)(OU)
 • Psychology 130 – Cognitive Psychology (OU)
 • Psychology 150 - Psychophysiology of Behavior (OU)
 • Psychology 204 - Social Psychology (OU)
 • Psychology 211- History and Philosophy of Psychology (OU)
 • English 250 – Advanced writing and Professional Communication (OU)
 • History 201 – Women in Modern Times (OU)
 • Psychology 202 - Personality Theories (OU)
 • Psychology 205- Research methods and Statistics I (OU)
 • Psychology 206- Research methods and Statistics II (OU)
 • Psychology 218 - Clinical Psychology I: Psychopathology (OU)
 • Psychology 221 - Cognitive neuroscience(OU)
 • Psychology 240 - Forensic Psychology (OU)
 • Psychology 250 – Psychopharmacology (OU)
 • Psychology 400 - Clinical Psychology II: Psychological Assessment (OU)
 • Psychology 305- Counselling and Psychotherapy (OU)
 • Psychology 350 - Senior Thesis I (OU)
 • Psychology 351 - Senior Thesis II (OU)

Major Electives Courses (One of the following at Level 5)

 • Psychology 270 - Health, stress and adaptation (OU)
 • Psychology 215 - Positive Psychology (OU)
 • Psychology 255 - Sports Psychology (OU)
 • Management 201 – Organizational Behavior (OU)
 • English 350 – Writing for Social Change (OU)

Major Electives Courses (Four of the following at Level 6)

 • Psychology 310 –Organizationalpsychology (OU)
 • Psychology 303 - Educational Psychology (OU)
 • Psychology 320 – Dialectical therapy (OU)
 • Psychology 330 - Psychology of immigration (OU)
 • Psychology 340 - Psychology of addiction (OU)
 • Marketing 330 - Consumer Behavior (OU)
 • Communication 227 – Media Theory (OU)

Free electives: One (1)

Other Degree Requirements

 • Social Science 399:Service Learning Practicum
More

Psychology

By

ACT’s BS in Psychology is designed to be a novel and contemporary program up to date to the academic and professional trends. It is based on prevalent US and UK standards like all other ACT undergraduate programs. It is characterized by a firm grounding in the disciplinary foundations to the Psychology degree, such as theory, main concepts, methods, debates and applications in Psychology.

The curriculum will familiarize students with clinical, developmental, educational, counseling, experimental, social, forensic psychology and neuroscience. It also comprises practical experience of designing and carrying out psychological research, as well as evaluating and reporting its results. Students will learn to work with data, synthesize hypotheses and use information technology. 

Combine your Psychology major with a minor from another division or discipline and get ahead of the game.
Learn about all available minors at act.edu/undergraduate.

More
 

17 Sevenidi St.
55535, Pylaia
Thessaloniki, Greece
Tel. +30 2310 398398
P.O.Box 21021

We use cookies to ensure you get the best experience on our website