Loading...

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις: Μισθοδοσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις: Μισθοδοσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Το ACT Lifelong Learning Center, μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια, και η Epsilon NET ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν μία ολοκληρωμένη προσέγγιση για τον ρόλο του HRM στις σύγχρονες ξενοδοχειακές επιχειρήσεις.

Σκοπός του προγράμματος

Το πρόγραμμα εστιάζει στις πρακτικές, τις δεξιότητες και τις συμπεριφορές που συμβάλλουν στον προγραμματισμό και την αποτελεσματική διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού στοχεύοντας στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων με μετρήσιμα αποτελέσματα. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα:

 • αποτυπώνει τις ανάγκες στη διοίκηση του ανθρώπινου δυναμικού
 • παρουσιάζει πρακτικές βελτίωσης των διαδικασιών που συνδέουν τα σχέδια και τις δράσεις της επιχείρησης με τους εργαζομένους
 • ενημερώνει για το νομικό πλαίσιο που διέπει την απασχόληση στις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις

Σε ποιους απευθύνεται

Σε στελέχη της Διεύθυνσης Προσωπικού ξενοδοχειακών επιχειρήσεων, σε λογιστές - βοηθούς λογιστές , Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς, Στελέχη Επιχειρήσεων, Υπαλλήλους Τμημάτων Μισθοδοσίας, Διευθυντές ανθρωπίνου Δυναμικού (HR), Νεοεισερχόμενους λογιστές στην αγορά εργασίας καθώς και σε δικηγόρους που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ξενοδοχείων.

Με το τέλος του εκπαιδευτικού προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση:

 • Να ορίζουν τα καθήκοντα εργασίας και τα κριτήρια πρόσληψης ανά θέση εργασίας.
 • Να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα μέσα για ανακοίνωση των θέσεων εργασίας.
 • Να διενεργούν συνεντεύξεις και να προσλαμβάνουν τα κατάλληλα άτομα.
 • Να διενεργούν ανάλυση εκπαιδευτικών αναγκών και να οργανώνουν εκπαιδευτικά προγράμματα.
 • Να παρακινούν τους εργαζομένους για υψηλές αποδόσεις.
 • Να θέτουν δίκαια συστήματα για σωστή αξιολόγηση των εργαζομένων βάση της απόδοσης τους.
 • Να διαχειρίζονται σωστά τους εργαζόμενους, προσλήψεις, όρους εργασίας και αποδοχές, απολύσεις, παραιτήσεις με βάση την εργατική νομοθεσία.

Περιγραφή του Προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

40 ώρες

Δίδακτρα

€500

Πρόγραμμα 

8 ημέρες

Ημερομηνίες/Ώρες

22 και 23 Νοεμβρίου
29 και 30 Νοεμβρίου

6 και 7 Δεκεμβρίου
13 και 14 Δεκεμβρίου

(Παρασκευές 17:30 - 21:30 
 Σάββατα 09:30 - 15:30)

 

Ενότητες Προγράμματος

Σχεδιασμός εργασίας

 • Οργανόγραμμα
 • Προδιαγραφή θέσεων εργασίας
 • Περιγραφή θέσεων εργασίας
 • Ανάλυση θέσεων εργασίας

Προσέλκυση

 • Εξωτερική προσέλκυση
 • Εσωτερική προσέλκυση
 • Social recruitment

Επιλογή

 • Αξιολόγηση βιογραφικών
 • Συνεντεύξεις
 • Ψυχομετρικές δοκιμασίες
 • Δοκιμές στο χώρο εργασίας
 • Κέντρο αξιολόγησης
 • Έλεγχος Συστάσεων

Ένταξη

 • Εισαγωγική εκπαίδευση
 • Κοινωνικοποίηση
 • Εκπαίδευση

Διαχείριση Απόδοσης

 • Συστήματα μέτρησης και αξιολόγησης απόδοσης
 • Τεχνικές κινητοποίησης και παρακίνησης
 • Πλάνα επιβράβευσης

Συμβάσεις Εργασίας

 • Είδη
 • Ισχύς
 • Περιεχόμενο/Κανονισμός Εργασίας
 • Ηλεκτρονική Υποβολή Εντύπων στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ»

Εξαρτημένη Εργασία & Ανεξάρτητες Υπηρεσίες

 • Σύμβαση μίσθωσης παροχής εξαρτημένης εργασίας
 • Η παροχή εξαρτημένης εργασίας και οι ανεξάρτητες υπηρεσίες
 • Μισθωτός – Έννοια και διακρίσεις Μισθωτού (υπάλληλοι – εργάτες)
 • Συμβάσεις εργολαβίας - Η κατάργηση της διάταξης περί Ευθύνης αναθέτοντος, εργολάβου και υπεργολάβου έναντι των εργαζομένων, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019

Θέματα Απασχόλησης & Μερική-Εκ Περιτροπής Απασχόληση

Όροι Αμοιβής & Εργασίας των Μισθωτών Ξενοδοχειακών Επιχειρήσεων

 • Τοπικές κλαδικές συμβάσεις εργασίας
 • Το πλαίσιο σύναψης επιχειρησιακών συμβάσεων
 • Μη μισθολογικοί όροι της ΣΣΕ των ξενοδοχοϋπαλλήλων
 • Διευθυντικό δικαίωμα Εργοδότη-Βλαπτική Μεταβολή
 • Αποδοχές
 • Ετήσια Κανονική Άδεια & Ειδικές Άδειες
 • Χρονικά Όρια Εργασίας
 • Ανυπαίτιο Κώλυμα-Ασθένεια-Εργατικό Ατύχημα
 • Αργίες & Επιδόματα Αργιών
 • Καταγγελία Σύμβασης Εργασίας - Το πλαίσιο καταγγελίας συμβάσεων εργασίας αορίστου χρόνου μισθωτών, μετά την κατάργηση του άρθρου 48 Ν.4611/2019 και την επαναφορά σε ισχύ του θεσμού της αναιτιολόγητης καταγγελίας, σύμφωνα με τις ρυθμίσεις του άρθρου 117 του Ν. 4623/2019

Εισηγητές

Ανέστης Αναστασίου

anestisanastasiouΟ Ανέστης Θ. Αναστασίου είναι υπεύθυνος του προγράμματος Διοίκησης Τουρισμού και Φιλοξενίας στο Αμερικάνικο Κολλέγιο Θεσσαλονίκης (ACT). Ταυτόχρονα, παρέχει εκπαιδευτικές και συμβουλευτικές υπηρεσίες, με εξειδίκευση στον χώρο του τουρισμού και της φιλοξενίας, μέσω της εταιρείας AA+Partners.
Είναι διπλωματούχος Μηχανολόγος Μηχανικός (University College London) με μεταπτυχιακά στα Ενεργειακά Συστήματα (City University), στο Διεθνές Μάνατζμεντ (Kings College London & London School of Economics), στις Πολιτικές Επιστήμες και Οικονομικά (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας), καθώς και κάτοχος του Proficiency in Hospitality Management (Ecole Hotelier Lausanne).

Πέτρος Ραπανάκης

Rapanakis Ο Πέτρος Ραπανάκης είναι οικονομολόγος, πτυχιούχος της Ανώτατης Βιομηχανικής Σχολής Πειραιά (Α.Β.Σ.Π.) με μεγάλη εκπαιδευτική εμπειρία. Ως εργασιακός σύμβουλος προσφέρει επίσης τις υπηρεσίες και τις γνώσεις του σε εταιρείες και επιχειρήσεις, ενώ άρθρα του έχουν δημοσιευτεί στον κλαδικό τύπο. 

Συμμετοχή

Αιτηση εγγραφης

Κόστος συμμετοχής: €500

Ειδικές τιμές

Απόφοιτοι Anatolia High School & ACT: -10%

Μέλη του Συλλόγου Φίλων Ανατόλια: -10%

Εταιρική έκπτωση για 2 ή περισσότερους συμμετέχοντες από την ίδια εταιρεία: -20%

Το σεμινάριο επιχορηγείται από τον ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 0,24%.

Μπορείτε να δείτε την εγκύκλιο για το πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων ΛΑΕΚ 0,24% του έτους 2019 εδώ.

Μετά την αποστολή της αίτησης συμμετοχής, ένας εκπρόσωπος του Lifelong Learning Center του ACT θα επικοινωνήσει μαζί σας για τη διαδικασία της εγγραφής σας στο πρόγραμμα και την πληρωμή.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν ένα πιστοποιητικό παρακολούθησης από το ACT.

Περισσότερες Πληροφορίες

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το ACT Lifelong Learning Center στο τηλέφωνο 2310 398 430 ή μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την ένδειξη "Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις".

Σε συνεργασία με την:

epsilonnet logo

Share

Additional Info

Κατηγορία:
Management

lll white

ACT Lifelong Learning Center
17 V. Sevenidi Str.
555 35 Pylea
Greece
t: +30 2310 398430
e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.