Loading...

Airbnb Rentals & Experiences Organizer

Airbnb Rentals & Experiences Organizer

Το νέο πρόγραμμα του Lifelong Learning Center, Airbnb Rentals & Experience Organizer προετοιμάζει και καθοδηγεί κάθε ενδιαφερόμενο, στην ανάπτυξη και σωστή διαχείριση της δραστηριότητάς του στον τομέα της οικονομίας του διαμοιρασμού με άξονα τον τουρισμό. Το πρόγραμμα πραγματοποιείται δια ζώσης και επικεντρώνεται στις δραστηριότητες της Βραχυχρόνιας Μίσθωσης καθώς και στο Πρόγραμμα Experiences της Airbnb.

Δηλωστε συμμετοχη εδω

Σκοπός του προγράμματος

Στο πρόγραμμα θα μελετήσουμε αρχικά τον τομέα των μισθώσεων με σκοπό το πως θα αποκομίσετε περισσότερες κρατήσεις από καλύτερους επισκέπτες και πως θα έχετε διαρκώς τη βέλτιστη τιμή διανυκτέρευσης τόσο στις υψηλές όσο και στις χαμηλές περιόδους επισκεψιμότητας. Θα δούμε συμβουλές και τρόπους για να εκμεταλλευτείτε καλύτερα τον αλγόριθμο προτεραιότητας της πλατφόρμας βελτιώνοντας τη σειρά εμφάνισης του ακινήτου σας online, και αυξάνοντας τη ζήτηση πληροφοριών για κρατήσεις για το ακίνητό σας. Τέλος, θα δούμε τη σημαντικότητα της επικοινωνίας με τους επισκέπτες σας πριν και μετά τη διαμονή τους στο χώρο σας ενώ θα αναπτύξουμε απλούς μηχανισμούς που θα βελτιώσουν την εξυπηρέτηση κάθε επισκέπτη και θα σας δώσουν κριτικές 5 αστέρων.

Τι είναι το Airbnb Experiences;

Όλοι πλέον γνωρίζουν την Airbnb, αλλά μπορείτε πλέον να έχετε ένα παραπάνω σημαντικό εισόδημα, ακόμη και χωρίς να νοικιάσετε το σπίτι σας. Μία «Εμπειρία» ή αλλιώς “Experience” είναι σχεδόν κάθε δραστηριότητα που μπορείτε να προσφέρετε στην πλατφόρμα της Airbnb. Οι δραστηριότητες μπορούν να κυμαίνονται από τοπικές εκδρομές, ξεναγήσεις μικρές εκπαιδεύσεις παραδοσιακής μαγειρικής μέχρι οποιαδήποτε άλλη μοναδική ιδέα που μπορείτε να σκεφτείτε και γνωρίζετε πως να τη μεταφέρετε σε κάθε ενδιαφερόμενο.

 Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα αφορά ενδιαφερόμενους στο χώρο του τουρισμού, του Real Estate αλλά και φυσικά πρόσωπα με δραστηριότητα στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Το περιεχόμενο του προγράμματος καλύπτει από την αρχή το σύνολο των θεμάτων των βραχυχρόνιων μισθώσεων ακόμη και για ενδιαφερομένους χωρίς κάποια γνώση επί του αντικειμένου. Ανεξαρτήτως όμως της δραστηριότητας σας με τις βραχυχρόνιες μισθώσεις θα αναπτύξετε ακόμη περισσότερο τη δραστηριότητά σας, προσεγγίζοντας ακόμη περισσότερους πιθανούς πελάτες και επισκέπτες, με το Airbnb Experiences.

 • Φυσικά Πρόσωπα που ενδιαφέρονται να εισάγουν το ακίνητο τους σε πλατφόρμα
  βραχυχρόνιων μισθώσεων όπως της Airbnb.
 • Eπαγγελματίες στο χώρο φιλοξενίας, με περισσότερα ακίνητα προς εισαγωγή σε Βραχυχρόνιες Μισθώσεις.
 • Σπουδαστές Τουριστικών Επαγγελμάτων

Περιγραφή του Προγράμματος

Διάρκεια Προγράμματος

12 ώρες

Ημερομηνίες/Ώρες

Δευτέρα 22/5/2023, 18:00-21:00
Πέμπτη 25/5/2023, 18:00-21:00 
Δευτέρα 29/5/2023, 18:00-21:00
Πέμπτη  1/6/2023, 18:00-21:00

Αναλυτική Θεματολογία 

Μέρος 1ο | Marketing & Φιλοξενία & Εξυπηρέτηση 

 • Διαχείριση φιλοξενίας και ανάπτυξη της δραστηριότητας των Βραχυχρόνιων Μισθώσεων.
 • Εκμάθηση δυναμικής ανάλυσης δεδομένων περιοχών με σκοπό την προετοιμασία της οικονομικής διαχείρισης και τιμολογιακής πολιτικής.
 • Προετοιμασία και διαχείριση του καταλύματος για την υποδοχή επισκεπτών και τη διαμονή τους.
 • Ενέργειες πριν και μετά τη λήξη κάθε μίσθωσης.
 • Εφαρμογές για την καλύτερη εμπειρία του πελάτη.

Μέρος 2ο | Διαχείριση Επισκεπτών & Pricing 

 • Προετοιμασία και διαχείριση της online καταχώρησης του ακινήτου.
 • Επικοινωνία με τους επισκέπτες σε όλα τα στάδια της επαφής.
 • Εργαλεία και αυτοματισμοί για την ταχύτερη και αποδοτικότερη διαχείριση επισκεπτών και ακινήτου.
 • Τεχνικές για την αύξηση των κρατήσεων και των τιμών διανυκτέρευσης.

Μέρος 3ο | Airbnb Experiences 

 • Τι είναι και πως δουλεύει το Airbnb Experiences.
 •  Πρότυπα φιλοξενίας & θέματα ασφάλειας.
 •  Είδη εμπειριών & κατηγορίες.
 • Οι 3 βασικοί πυλώνες μιας εμπειρίας.
 • Διοργάνωση διαδικτυακής εμπειρίας.
 • Απαραίτητα δικαιολογητικά και έγγραφα.
 • Πως να τιμολογήσετε την εμπειρία σας.
 • Διαχείριση κρατήσεων.
 • Ειδικές άδειες για εμπειρίες και που είναι απαραίτητες.

Μέρος 4ο | Rentals & Experiences Workshop 

 • Φορολογικό F.A.Q Session.
 • Δημιουργία καταχώρησης ακινήτου στην πλατφόρμα της Airbnb.
 • Δημιουργία καταχώρησης «Εμπειρίας» στην πλατφόρμα της Airbnb.

Εισηγητής

STEFANOS VAGIANOS 2023Στέφανος Βαγιάνος

Ο Στέφανος Βαγιάνος είναι οικονομολόγος με πτυχίο οικονομικών από το Sussex University του Brighton στη Μ. Βρετανία. Έχει εικοσαετή επαγγελματική εμπειρία στους τομείς της Επιχειρησιακής συμβουλευτικής, στο Marketing, και στον τομέα Ανθρωπίνου Δυναμικού. Έχει υπάρξει στέλεχος σημαντικών πολυεθνικών επιχειρήσεων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Έχει αναλάβει και εκπληρώσει έργα ως Σύμβουλος Ανάπτυξης Επιχειρήσεων και Εκπαιδευτής, μέσα από χρηματοδοτικά προγράμματα Ε.Σ.Π.Α και Ο.Α.Ε.Δ για πάνω από 500 επιχειρήσεις στην Ελλάδα. Σήμερα είναι ιδιοκτήτης της Spaces 3D με αντικείμενο το Marketing και τη Ανάπτυξη μικρών επιχειρήσεων στον τομέα του Real Estate και του Τουρισμού.

Συμμετοχή

Δηλωστε συμμετοχη εδω

Κόστος συμμετοχής: 240

Ειδικές τιμές

Early bird (για εγγραφές μέχρι 15/5/2023) : -20% 190€
Απόφοιτοι Anatolia High School & ACT: -10%
Εταιρική έκπτωση για 2 ή περισσότερους συμμετέχοντες από την ίδια εταιρεία: -20%

Δικαίωμα αθροιστικής έκπτωσης μέχρι 20%, εφόσον τηρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις.

Μετά την αποστολή της αίτησης συμμετοχής, ένας εκπρόσωπος του Lifelong Learning Center του ACT θα επικοινωνήσει μαζί σας για τη διαδικασία της εγγραφής σας στο πρόγραμμα και την πληρωμή.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι συμμετέχοντες θα λάβουν το πιστοποιητικό παρακολούθησης από το Lifelong Learning Center του ACT.

Περισσότερες Πληροφορίες

Μπορείτε να επικοινωνείτε με το ACT Lifelong Learning Center στο τηλέφωνο 2310 398 430 ή μέσω email στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. με την ένδειξη "Airbnb Rentals & Experiences Organizer".

Share

Additional Info

Ημερομηνία:
22 ΜΑΪΟΥ 2023
Κατηγορία:
Επιχειρηματικότητα

lll white

ACT Lifelong Learning Center
17 V. Sevenidi Str.
555 35 Pylea
Greece
t: +30 2310 398430
e: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.