Ελληνικά

Recent News

Service Learning: Βringing together theory and community service

After a roller-coaster semester of an experimental class, the students of SOCSCI 399 presented their research on May 27th to the organizations, their instructors and the ACT community.

3ος κύκλος Προγράμματος Προώθησης Επιχειρηματικότητας "VentureGarden"

3ος κύκλος του Προγράμματος Προώθησης Επιχειρηματικότητας“VentureGarden” Στο Anatolia School of Business του ACT  

«Η Σκακιέρα των Οικονομικών Εξελίξεων» Εκδήλωση του Anatolia School of Business του ACT και της HellasFin

Η διεθνής οικονομική κατάσταση, ο αντίκτυπός της στην πραγματική οικονομία της Ελλάδας, τα προβλήματα που καταγράφονται αλλά και οι διέξοδοι που διαφαίνονται, συζητήθηκαν στην εκδήλωση «Η Σκακιέρα των Οικονομικών εξελίξεων».

Upcoming Events

© 2015 ACT - Studies in Greece, P.O.Box 21021, 55510, Thessaloniki, Greece, Tel. +30 2310 398398
Find us on: The American College of Thessaloniki on LinkedIn ACT Blog Facebook Twitter YouTube Skype Me™! Twitter