Loading...
giannis

giannis

Albanian

Published in Landing languages

Ky version i përmbledhur i faqes së ACT në internet, përfshin vetëm informacionin e rëndësishëm që mund t’ju nevojitet përpara se të aplikoni. Për një prezantim më domethënës të gjithëçkaje që ACT ju ofron, vizitoni faqen kryesore në anglisht www.act.edu

Vizitoni faqen në internet në anglisht

Rreth ACT

ACT, stadi i tretë i Kolegjit Anatolia, është i akredituar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës nga NEASC (Shoqata e Shkollave dhe Kolegjeve në New England) përmes Komisionit të saj për Institucionet e Arsimit të Lartë. Përveç se ACT ka akreditim të plotë nga NEASC, programet e diplomimit të ofruara prej ACT janë gjithashtu të vlerësuara nga Open University në Mbretërinë e Bashkuar. ACT gjithashtu ka fituar nga qeveria greke licensën për të funksionuar si Institucion Privat i Arsimit të Lartë (“Kolegj”).

Kurrikula gjithëpërfshirëse e ACT ofron studimet Bachelor në Biznes me 4 drejtime, Shkenca Kompjuterike, Informatikë Biznesi, Marëdhënie Ndërkombëtare, dhe Anglisht me 2 drejtime, një Master Shkencash (MS) në Manaxhim Hoteleri dhe Turizëm, dhe një Master në Administrim Biznesi (MBA) me 4 drejtime. 

Programet ndërkulturore që ACT organizon në bashkëpunim me institucionet e njohura arsimore në US & EU gjithashtu u ofrojnë studentëve mundësinë të ndjekin studime në disiplina të ndryshme shtesë që përfshijnë Administrim Sportesh, Hoteleri & Turizëm, Shkenca Politike, Inxinieri, etj. 

ACT gjithashtu ofron nj ë program të gjerë të ndihmës financiare bazuar në meritë- nevojë.

Përse ACT

 • Programe studimi sfiduese dhe me cilësi të lartë, me stilin dhe përmbajtjen e një Universiteti të vërtetë Amerikan.

Ambiente të nivelit botëror në një kampus kolegji prej më tepër sesa 18,000 Ha; biblioteka Bissel është ndër bibliotekat më të sofistikuara private të këtij lloji në Europën Juglindore dhe Qendra e Teknologjisë Stavros S. Niarchos u jep studentëve qasje në aparaturat më të fundit të teknologjisë së informacionit.

 • Një mjedis i larmishëm multikulturor, që i ndihmon studentët të zhvillojnë aftësi shumë të mira ndërpersonale.
 • ACT është i akredituar nga NEASC, Shoqata në New England e Shkollave dhe Kolegjeve, përmes Komisionit të saj për Institucionet e Arsimit të Lartë. Përveç se ACT ka akreditim të plotë nga NEASC, programet e diplomimit të ofruara prej ACT janë gjithashtu të vlerësuara nga Open University në Mbretërinë e Bashkuar. ACT gjithashtu ka fituar nga qeveria greke licensën për të funksionuar si Institucion Privat i Arsimit të Lartë (“Kolegj”).
 • Iniciativa “Learning in ACTion”, pra “Të mësosh duke vepruar”, është qasja aktive e ACT të të mësuarit akademik. Qëllimi i kësaj iniciative është të angazhojë studentët dhe pedagogët, si dhe të ndërlidhë punën kërkimore akademike me aktivitete brenda dhe jashtë kampusit, duke përfshirë sipërmarrjen, organizata dhe komunitetin e gjerë, për të pasuruar eksperiencën e të mësuarit dhe për tu zhvilluar studentëve aftësi për të zgjidhur probleme të jetës reale.
 • Pedagogë me experiencë dhe kualifikim të lartë nga Universitetet më të mirë në U.S dhe Greqi, me eksperiencë pune të konsiderueshme në fushat e tyre respektive
 • Programi i vetëm në Greqi i mbështetur në mbi 130 vjet eksperiencë dhe i garantuar nga emri i Kolegjeve Anatolia.

Programet e studimit

Diplomat Bachelor

Administrim Biznesi me përqëndrim në:
BS in Business Administration with concentrations in:
Financë • Biznes Ndërkombëtar • Menaxhim • Marketing

Bachelor i Shkencave ne Administrim Biznesi
2+2 ACT- Shkolla Kogod e Biznesit në Washington DC Mëso më tepër në www.act.edu/tourism

Menaxhim Hoteleri Turizëm duke zgjedhur midis tre programeve specialë duke ndjekur dy vitet e para në ACT:

Bachelor Biznes Ndërkombëtar në Menaxhim Hoteleri Turizëm
2+1 ACT- Kolegji Cézar Ritz në Zvicër.

Diplomë e Lartë Zviceriane në Menaxhim Hotelesh Ndërkombëtarë
2+1 ACT- HIM Instituti Hotelier Montreux në Zvicër

Bachelor në Hoteleri Turizëm
2+2 ACT- Universiteti Saint Thomas në Miami, Florida

Mësoni më tepër në www.act.edu/tourism

 • Informatikë me fokus në:
  Shkenca Kompjuterike
  Informatikë Biznesi
 • Marëdhënie Ndërkombëtare
 • Anglisht me fokus në:
  Gjuhë dhe Letërsi
  Komunikim dhe Media
 • Psikologji

Diplomat Master

  • MBA- Master në Administrim Biznesi Me fokus në: Bankë dhe Financë
   Ndërmarrje
   Menaxhim
   Marketing në Epokën Dixhitale
  • MS -Master Shkencor në Menaxhim Hoteleri & Turizëm

Certifikime*

   • Menaxhim Biznesi Global
   • Mësimdhënie e Gjuhës Angleze si Gjuhë e Huaj (TEFL)
   • Studime Helenike
   • Programi Akademik Rrjeti Cisco (CCNA)
   • Media Dixhitale
   • Zhvillim Webi

*Programet e Certifikimit për studentët ndërkombëtarë janë në dispozicion vetëm për ata me vizë të vlefshme.

Studentët mund të fillojnë programin e studimit:
Shtator ose Shkurt (për të ndjekur Studimet Bachelor) Tetor ose Dhjetor (për studimet MBA)

A e dini se...

në ACT, klasat fillojnë në Shtator, por gjithashtu në Janar dhe Prill!

Jeta studentore & Komuniteti studentor

ΗMe më shumë se treqind studentë amerikanë nga shtete të ndryshme të Amerikës që ndjekin studimet çdo vit, studentë nga Greqia, shtete fqinje të Europës Juglindore dhe nga cepat më të largët të botës, trupa studentore e ACT është duke shtuar diversitetin dhe ndërkombëtarizimin.

ACT ofron një program të plotë ekstrakurrikular për studentët gjatë semestrave akademikë, përfshi një numër të madh klubesh studentore/ sociale/ organizime, një numër të konsiderueshëm programesh atletike dhe evente të ndryshme kulturore brenda dhe jashtë kampusit. Lista e aktiviteteve atletike përfshin: Lundrim, Tenis, Basketboll, Futboll Amerikan, Sport Nënujor, Ngjitje në shtigje malore dhe Kanione. Udhëtime të mundshme Tematike, Evente Kulturore, Leksione Specialë, mbledhje javore të Klubeve dhe Shoqërive, Qeveri aktive Studentore, dhe një Program i konsoliduar Shërbimi Komunitar, janë karakteristike të jetës studentore në Kampus.

Selaniku është qyteti i dytë për nga madhësia në Greqi; një udhëkryq i vërtetë midis Lindjes dhe Perëndimit, dhe një portë për në Ballkan. I themeluar në vitin 315 para Krishtit, Selaniku është tani një qytet-port modern me 1 milion banorë, i njohur për bulevardet e gjera, sheshet e lagjeve dhe rrugët me pemë, monumentet Bizantine, muzeume, teatro, hotele, restorante, klube, ndërtesa neoklasike, dhe dyqane elegante. Më e rëndësishmja, Selaniku është një ‘qytet universitar’ i gjallë me mbi 100,000 studentë universitarë, më shumë se 1 në 10 banorë. Me popullsi të lartë studentore, qyteti fton dhe mirëpret të rinjtë nga e gjithë bota.

Bursat

ACT synon që jo vetëm të jetë zgjedhja e parë, por edhe më e përshtatshmja për edukimin e të rinjve nga Greqia, Europa Juglindore, Shtetet e Bashkuara e më gjerë. Për të arritur këtë qëllim Kolegji u ofron ndihmë financiare një numri të konsiderueshëm studentësh në çdo fillim viti shkollor. Dhënia e ndihmës financiare e bën edukimin cilësor të përballueshëm për studentët në nevojë, nëpërmjet njohjes dhe vlerësimit të arritjeve dhe potencialit akademik të studentëve.

ACT ka zhvilluar një program të mirëstabilizuar të ndihmës financiare për të mundësuar studentët në rrugën e tyre drejt një edukimi universitar. Ky program siguron që asnjë student të mos stepet nga ndjekja e studimeve në ACT për shkak të kufizimeve financiare.

Pranimet- Si të aplikoni

Pranimet bëhen duke aplikuar brenda një afati të përcaktuar. Inkurajohen aplikimet e hershme. Materialet për aplikim gjenden në faqen e ACT në Internet (www.act.edu) dhe mund ti plotësoni dhe dërgoni online. Kërkesat e detajuara dhe kualifikimet shënohen gjithashtu në faqen në internet. Ka dy periudha pranimi, një në Shtator dhe një në Shkurt, po ashtu një seance të shkurtër verore, zakonisht mes Qershori dhe mes Korriku. Aplikantët nund të kontaktojnë Zyrën e Pranimeve të paktën 1 muaj përpara periudhës së aplikimit për të konfirmuar afatet.

Vizito www.act.edu dhe komunikoni online me zyrën e pranimeve: @actadmissions Akredituar nga “NEASC”/ E njohur (validuar) nga “Open University”

More

Russian

Published in Landing languages

Сайт ACT на русском языке содержит всю основную информацию, которая может вам понадобиться. Для получения более полных сведений относительно АСТ и предоставляемых им образовательных услуг просим посетить сайт на английском языке по адресу www.act.edu

Посетите сайт АСТ на английском языке

Информация об учебном заведении АСТ

ACT - American College of Thessaloniki является частным некоммерческим учебным заведением, филиалом Колледжа Анатолиа – одного из наиболее значительных образовательных учреждений Греции, с опытом работы более 125 лет в образовании всех степеней.

ACT признан и сертифицирован в США Комиссией по высшему образованию асссоциации New England Association of Schools and Colleges (NEASC),- организации, сертифицирующей лучшие американские университеты, и в числе прочих Гарвардский и Йельский университеты. Одновременно с этим, преддипломные программы АСТ имеют также и европейскую сертификацию от Open University в Великобритании.

Полная образовательная программа ведет к получению дипломов Bachelor’s и Master’s (MBA и MS). Колледж также предоставляет расширенную стипендиальную программу, ориентированную не только на помощь в случаях экономической необходимости, но и на поощрение кандидатов, успевающих в учебе.

Почему в ACT

 • Учебная программа высокого уровня по образцу крупнейших американских университетов.
 • Единственная учебная программа в Северной Греции, признанная NEASC – организацией, сертифицирующей лучшие университеты мира, в том числе Гарвард, Йель и др.
 • Преподавательский состав с дипломами международного класса и большим опытом преподавания в своих областях.

Библиотека Bissell площадью 4.500 кв. м. является одной из самых современных в своем роде во всей юго-восточной Европе, в то время как в Технологическом Центре Stavros S. Niarchos учащимся предоставляется возможность пользоваться различным оборудованием самых последних технологий.

 • Учебные группы с малым числом студентов - в среднем 16 человек, что позволяет непосредственный личный контакт между преподавателями и учащимися.
 • Мультикультурная атмосфера благодаря присутствию учащихся со всего мира.
 • Службы профессиональной ориентации и профессионального самоопределения выпускников.
 • Learning in Action. Практическое обучение, которое помогает студентам приобретать контакты в различных организациях и предприятиях, а также в общественной жизни города и области.
 • Расширенная стипендиальная программа, ориентированная не только на помощь в случаях экономической необходимости, но и на поощрение кандидатов, успевающих в учебе, которая обновляется ежегодно.
 • Единственная учебная программа в Северной Греции с гарантией опыта Колледжа Анатолиа – учебного заведения с историей академического отличия, ведущей начало с 1886 г.

Программы

Преддипломные программы (Bachelor’s Degrees)

BUSINESS ADMINISTRATION (Бизнес - Администрирование)*
BS in Business Administration со специализацией в областях:
Менеджмент • Маркетинг • Финансы • Международный бизнес

HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
Обучение в области «Администрирование в сфере туризма и гостиничном деле», в сотрудничестве с ведущими учебными заведениями Швейцарии (2 учебных года в Греции и 1 год в Швейцарии) и США (2 учебных года в Греции и 2 года в США). Более подробная информация находится на сайте www.act.edu/tourism

COMPUTER SCIENCE (Информатика)
BS in Computer Science

BUSINESS COMPUTING (Прикладная информатика)
BS in Business Computing

INTERNATIONAL RELATIONS (Международные отношения)
BA in International Relations

ENGLISH (Английская филология)
BA in English with concentrations in:
Язык & литература • Коммуникация & Новые средства информации

PSYCHOLOGY (психология)

Также учащиеся имеют возможность выбрать вторую учебную специализацию (minor), которая может сочетаться с любой основной учебной преддипломной программой (major).

Постдипломные программы (Master’s Degrees)

MBA - MASTER IN BUISINESS ADMINISTRATION в областях •

 • Banking and Finance
 • Entrepreneurship
 • Management
 • Marketing in the Digital Era

MS – MASTER OF SCIENCE IN HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
(Более подробная информация находится на сайте www.act.edu/tourism)

Сертификаты

 • Cisco Networking Academy Program (CCNA)
 • Digital Media • Web Development •
 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL) •
 • Global Business Management

Знаете ли вы, что...

в ACT учебные программы начинаются не только в сентябре... но также И в январе, И в апреле?

Студенческая жизнь

Студенческая община ACT характеризуется своей мультикультурной атмосферой. Более 300 американских студентов из всех штатов США каждый год выбирают обучение в АСТ, вместе с учащимися из Греции и соседних балканских стран, а также со всех концов земного шара.

ACT предоставляет своим студентам богатые возможности для занятий искусством и спортом, серии образовательных экскурсий, а также одну из крупнейших программ service learning, которая дает студентам возможность контактировать с более чем 40 некоммерческими организациями и приобретать опыт волонтерской работы.

В распоряжении студентов АСТ имеется кинематографическая студия, дипломатический клуб, теннисный корт, scuba diving и множество других занятий.

То же самое относится к городской жизни в Салониках. Салоники – второй по величине город Греции. Это своеобразный перекресток между Востоком и Западом, и одновременно ворота Балканского полуострова. Город был основан в 315 г. до н.э., и сегодня представляет собой современный город с более чем миллионным населением, известный своим морским портом, широкими проспектами и очаровательными старинными кварталами в средневековом Верхнем городе, бесчисленными памятниками византийской эпохи, музеями и многим, многим другим.

Это самый оживленный университетский город юго-восточной Европы, где учатся более ста тысяч студентов: в буквальном смысле каждый десятый житель города. Ежедневно город принимает молодежь со всего мира, и поэтому жизнь здесь, и в том числе в АСТ, всегда захватывающе интересна!

Подача заявлений

Где получить более подробную информацию о новых учебных программах, предлагаемых ACT?
Вы можете позвонить по телефону 2310-398.398 & 2310-398.238-9, войти на сайт www.act.edu, или связаться в режиме live посредством skype с пользователем actadmissions.

Что следует знать относительно подачи заявлений?
Соответствующие формы – с необходимыми указаниями – находятся на сайте ACT (www. act.edu), где можно заполнить и подавать их в режиме online. Академический учебный год разделяется на три триместра. Учебные программы начинаются в сентябре, январе и апреле. Также имеется короткий летний период приема заявлений, обычно с середины июня и до середины июля.

Кандидатам в студенты следует связаться с приемной комиссией по крайней мере за месяц до начала приема заявлений, для уточнения дат и сроков.

Когда следует подавать заявление, чтобы поступить учиться?
ACT принимает заявления с января и до середины сентября. Несмотря на это, очень важно учитывать, что будет строго соблюдаться порядок очередности.

Стипендии – Дотации учебы

ACT постоянно старается быть не только первым вариантом при выборе учебного заведения, но также и доступным в финансовом смысле вариантом для молодежи Греции, балканских и других стран. С этой целью АСТ предоставляет стипендии на основании сведений о доходах и учебных достижениях значительному числу вновь поступающих студентов.

Целью предоставления этих стипендий является доступность получения качественного образования, особенно в нынешние трудные времена экономического кризиса, а также поощрение успехов в учебе.

American College of Thessaloniki установил и сделал постоянной особую систему экономических дотаций, которая дает шанс получения образования в АСТ в том числе и тем, кто имеет ограниченные финансовые возможности.

Для получения более подробной информации, свяжитесь с ACT Admissions Office по электронному адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., а также по телефону 2310 398 398.

More

Serbian

Published in Landing languages

Ova verzija sajta jedino sadrži bitne informacije koje su vam potrebne pre slanja vaše aplikacije. Za više informacija o programima na ACT-u, molim vas posetite glavnu ACT web stranicu na engleskom na www.act.edu

Posetite ACT web stranicu na engleskom

The American College of Thessaloniki

ACT je visokoobrazovna institucija u sastavu Anatolije koledža, akreditovana u Sjedinjenim Američkim Državama od strane NEASC (New England Association of Schools and Colleges) putem njihove komisije za visokoobrazovne institucije. Osnovne studije na ACT-u su takodje odobrene od stane Open University fakulteta iz Velike Britanije. Uz podršku grčke vlade ACT je dobio dozvolu za rad koja joj omogućava da postoji kao privatna visokoobrazovna institucija u svojoj zemlji. (koledž)

ACT nudi mnoštvo smerova sa različitim koncentracijama. Osnovne studije iz poslovanja sa četiri koncentracije u računarskoj nauci, poslovnom računarstvu, međunarodnim odnosima, zatim studije engleskog jezika sa dve koncentracije i master studije (MS) iz ugostiteljstva i menađmenta turizma, kao i master iz biznis administracije (MBA) sa četiri koncentracije.

Zajednički programi koje ACT nudi, vođeni putem saradnje sa čuvenim američkim i evropskim obrazovnim institucijama, takodje omogućavaju našim studentima da uče smerove u raznim drugim oblastima kao što su sportska administracija, ugostiteljstvo i turizam, političke nauke i inženjerstvo…

ACT ima velikodušan program finansijske pomoći gde se student kotiraju na osnovu prethodno ostvarenog uspeha u srednjoj skoli ili na osnovu finansijskih potreba.

Zašto odabrati baš ACT?

 • Zbog izazovnih i visokokvalitetnih smerova napravljenih tako da odražavaju duh pravog američkog fakulteta.
 • Zbog raznovsnog i multikulturalnog okruženja koje pomaže studentima da se usavrše i lakše razviju društvene veštine.
 • ACT je akreditovan od strane NEASC (the New England Association of Schools and Colleges) putem njihove komisije za visokoobrazovne institucije. Pored toga što je ACT u potpunosti akreditovan od strane NEASC, programe osnovnih studija na ACT-u je takođe odobrio Otvoreni Univerzitet Ujedinjenog Kraljevstva (Open University, UK). Vlada Grčke je takođe dala dozvolu za rad ACT-u kao privatnoj visokooobrazovnoj instituciji – koledžu.

Zbog prvoklasno opremljenog kampusa koji se proteže na 18 hektara i obuhvata Bisel biblioteku (Bissel Library) površine 4,500m2 kao jednu od najsofisticiranijih privatnih biblioteka te vrste u jugozapadnoj Evropi, kao i Stavros S. Niarchos tehnološkog centra koji pruža studentima pristup najnovijoj opremi u oblasti informacionih tehnologija.

 • Zbog inicijative Learning in ACTion (eng. in action - na delu) koja predstavlja ACT-ijev aktivni pristup akademskom usavršavanju. Cilj ove inicijative je da angažuje studente i profesore i poveže pedagogiju i istraživanja sa aktivnostima u okviru i van kampusa koje uključuju preduzeća, organizacije i zajednicu u celini, kako bi obogatila sam proces učenja i ponudila studentima veštine koje će im pomoći da reše probleme sa kojima se mogu susresti u  stvarnom svetu.
 • Zbog visokokvalifikovanih profesora koji imaju diplome sa vodećih fakulteta u americi i grčkoj i koji imaju značajno iskustvo u radu u njihovim oblastima.
 • Zato što ACT jedini pruža programe  u Grčkoj koji su potkovani sa više od 130 godina iskustva i čiji je kvalitet zagarantovan ugledom Anatolije koledža.

Studijski programi

Diplomske studije

BUSINESS ADMINISTRATION
Poslovna administracija sa koncentracijama u:
Finansijama • Međunarodnom poslovanju • Menadžmentu • Marketingu

HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
Diploma iz poslovne administracije 2+2 ACT- Kogod Business School U Vašingtonu, Americi.
Saznajte više na www.act.edu/tourism

Ugostiteljstvo i menadžment turizma gde možete da odaberite jedan od specijalnih programa, na kome ćete provesti prve 2 godine na ACT-u.

Međunarodno poslovanje u hotelijerstvo i turistički menađment 2+1 ACT Cesar Ritz Colleges u Svajcarskoj.

Svajcarska viša škola za međunarodni menadžment hotela 2+1 ACT - Hotel Institute Montreux Svajcarska

Turizam i ugostiteljstvo

2+2 ACT- Saint Thomas University u Majamiju na Floridi.

Saznajte više na www.act.edu/tourism

Računarstvo sa koncentracijama u:

 • Kompijuterskoj nauci
 • Poslovnom  računarstvu
 • Međunarodni odnosi

Engleski jezik sa koncentracijama u:

 • Jeziku i književnosti
 • Komunikacijama i novim medijima

Master programi:

MBA - Master iz poslovne administracije sa kocentracijama u: •

 • Finansijama i bankarstvu
 • Preduzetništvu
 • Menadžmentu
 • Marketingu u digitalnom dobu

MS – Master iz ugostiteljstva i menadžmenta turizma
(Saznajte više na www.act.edu/tourism)

Sertifikati

 • Globalni poslovni menadžment
 • Predavanje engleskog kao stranog jezika (TEFL) •
 • Helenske studije •
 • Cisco internet akademija program (CCNA)
 • Digitalne medije
 • Web razvoj

Sertifikovani programi za internacionalne studente su na raspolaganju jedino studentima sa važećom vizom.

Studenti mogu da zapocnu studije :
U septembru ili januaru( diplomske)
U oktobru ili decembru (master studije)

Da li ste znali?

Na ACT-u predavnja počinju u septembru ali takodje i u januaru i u aprilu.

Studentski život i ACT zajednica

Sa više od 300 američkih studenata iz raznih država širom SAD-a koji pohađaju nastavu svake godine, studenata iz grčke, iz susednih država jugoistočne evrope i iz dalekih delova sveta, studentsko telo ACT-a je iz godine u godinu sve raznovrsnije.

ACT pruža pun vannastavni program svojim studentima u toku akademske godine, uključujući širok spektar klubova, udruženja, organizacija i velikog broja sportskih programa i raznih kulturnih aktivnosti na i van kampusa. Lista sportskih aktivnosti uključuje: jedrenje, tenis, košarku, američki fubal, ronjenje, planinarenje i kanjoning. Neobavezni izleti, kulturni događaji, specijalna predavanja, nedeljni sastanci klubova i udruženja, aktivni studentski parlament i jak program za društveno korisni rad su karakteristike studentskog života na ACT kampusu.

Solun je drugi grad po veličini u Grčkoj - prava raskrsnica između istoka i zapada i prekretnica ka Balkanu. Osnovan 315. godine pre Hrista, Solun je danas moderni lučki grad koji ima milion stanovnika, poznat po svojim sirokim avenijama, trgovima, alejama, vizantijskim spomenicima, muzeijma, pozorištima, hotelima, restoranima, klubovima, neoklasicnim zgradama i elegantnim prodavnicama. Najvažnije je pomenuti da je Solun živ “univerzitetski grad” sa vise od 100 000 studenata, sto je više od jednog studenta na svakih 10 stanovnika. Sa velikim brojem studenata, grad poziva i pruža dobrodošlicu mladima iz celog sveta.

Stipendije

ACT  teži ne samo da bude prvi, već i dostupan izbor za obrazovanje omladine iz grčke, juznoistocne evrope, SAD i šire. Sa tim ciljem, koledž dodeljuje finansijsku pomoć znatnom broju studenata svake godine.

Nagrada u vidu finansijske pomoći čini kvalitetno obrazovanje dostupno studentima kojima je takva pomoc potrebna, tako što prepoznaje i nagrađuje, njihova akademska dostignuća i potencijal.

American College of Thessaloniki je razvio dobro utvrđen program finansijske pomoći kako bi pomogao studentima u njihovoj potrazi za višim obrazovanjem.

Ovaj program obećava da ni jedan student neće biti odvraćen od studiranja na ACT-u usled finansijskih prepreka.

Upis i kako se prijaviti?

Prijave se razmatraju u hodu, neposledno nakon što potencijalni student pošalje svoju aplikaciju. Prednost se daje studentima koji se prijave rano, tako da su takve prijave pozeljne.

Upisni formulari su dostupni na sajtu fakulteta www.act.edu i mogu biti popunjeni i poslati putem interneta. Detaljni uslovi i neophodne kvalifikacije za upis su takođe naglašene na sajtu.

Postoje 2 upisna perioda, jedan u septembru i jedan u januaru, kao i kraća letnja sednica, semestar, obicno oko sredine juna i sredine jula. Novi studenti bi trebalo da kontaktiraju kalcelariju za upis bar jedan mesec pre upisnog perioda kako bi potvrdili rokove

Posetite www.act.edu I pricajte uživo sa zaposlenima zaduženim  za upis studenata @actadmissions akreditovan od strane NEASC/ Odobren od strane Open University UK

More

Romanian

Published in Landing languages

Site-ul ACT în limba română conține informațiile esențiale, de care aveți nevoie. Pentru o informare mai completă despre ACT și tot ceea ce oferă, vă rugăm să vizitați pagina noastră în limba engleză la adresa www.act.edu

Vizitați pagina instituției American College of Thessaloniki în limba engleză

Despre ACT

ACT - American College of Thessaloniki este o instituție de învățământ particulară, cu caracter nonprofit, membră a Colegiului Anatolia, una dintre cele mai importante organizații educaționale din Grecia, cu o contribuție de peste 125 de ani la toate nivelurile de învățământ.

ACT este recunoscut în Statele Unite de către Comisia pentru Instituțiile de învățământ superior a New England Association of Schools and Colleges (NEASC), o organizație care certifică unele dintre cele mai bune universități americane, precum Harvard și Yale. Totodată, programele de licență ACT au și certificare europeană prin intermediul Open University din Marea Britanie.

Programul de studii pe care îl oferă conduce spre obținerea unei diplome de licență sau de masterat (MBA și MS). Colegiul oferă, de asemenea, un program extins de burse, bazat nu numai pe nevoile de natură financiară, ci și pe rezultatele candidaților.

De ce ACT

 • Un curriculum cu standarde înalte, după modelul marilor universități americane.
 • Singurul program din nordul Greciei, recunoscut de NEASC, comisia care validează cele mai bune universități din lume, cum ar fi Harvard, Yale, etc .
 • Profesori cu studii la universități de prestigiu internațional si cu vastă experiență în domeniu.

Biblioteca Bissell, care se întinde pe o suprafață de 4.500 mp, este una dintre cele mai moderne biblioteci din Europa de Sud-est, iar Centrul Tehnologic Stavros S. Niarchos oferă studenților posibilitatea de a avea acces la cele mai recente mijloace tehnologice.

 • Clase mici, care au în medie 16 studenți, permițând contactul direct și personal între profesori și studenți
 • Mediu multicultural, cu studenți din întreaga lume.
 • Servicii de îndrumare și reabilitare profesională pentru absolvenți.
 • Learning in Action. Învățarea prin practică îi ajută pe elevi să intre în legătură cu diverse firme și organizații și cu viața socială a orașului și a regiunii mai largi.
 • Program extins de burse, bazat nu numai pe nevoile financiare, dar și pe performanța studenților; bursele se reînnoiesc anual.
 • Singurul program din Grecia de Nord cu experiență și cu garanția calității Colegiului Anatolia, o instituție de învățământ cu istorie în excelența academică, începând din anul 1886.

Programe

Programe de licență (Bachelor’s Degrees)

BUSINESS ADMINISTRATION (Administrarea Afacerilor)* 
BS in Business Administration cu specializare în:
Management • Marketing • Finance • International Business

HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
Studii în Managementul unităților de turism, în colaborare cu renumite instituții de învățământ din Elveția (2 ani în Grecia și 1 an în Elveția) și din SUA (2 ani în Grecia și 2 în SUA).
Mai multe informații la www.act.edu/tourism

COMPUTER SCIENCE (Tehnologia informației)
BS in Computer Science

BUSINESS COMPUTING (Informatică Aplicată)
BS in Business Computing

INTERNATIONAL RELATIONS (Relații Internaționale)
BA in International Relations

ENGLISH (Literatura engleză)
BA in English with concentrations in:
Limbă și literatură • Comunicare și New Media

PSYCHOLOGY (Psihologie)

De asemenea, studenții pot să urmeze o specializare secundară (minor), care poate fi combinată cu orice licență de bază (major).

Programe postuniversitare (Master’s Degrees)

MBA - MASTER IN BUISINESS ADMINISTRATION în următoarele domenii: •

 • Banking and Finance
 • Entrepreneurship
 • Management
 • Marketing in the Digital Era

MS – MASTER OF SCIENCE IN HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
(Mai multe informații la www.act.edu/tourism)

Certificate

 • Cisco Networking Academy Program (CCNA)
 • Digital Media • Web Development •
 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL) •
 • Global Business Management

Știați că ...la ACT cursurile încep în septembrie ... dar ȘI în ianuarie ȘI în aprilie?

Viața studențească

Comunitatea studențească a ACT este caracterizată de multiculturalism. În fiecare an mai mult de 300 de studenți americani din toate Statele din SUA aleg să studieze la ACT, împreună cu studenți din Grecia, din țările balcanice vecine, dar și din orice colț al lumii.

ACT oferă studenților un program complet de activități artistice și sportive, o serie de excursii educative, precum și unul dintre cele mai mari programe de service learning, care aduce studenții în contact cu mai mult de 40 de ONG-uri, oferindu-le posibilitatea de a desfășura o activitate socială.

Clubul de cinema, clubul de diplomație, tenis, scufundări și multe altele îi așteaptă pe studenții ACT să le descopere.

La fel, și viața în Tesalonic. Tesalonic este al doilea oraș ca mărime din Grecia. Un adevărat punct de legătură între Răsărit și Apus și o poartă către Balcani. A fost fondat în anul 315 î.Hr., iar astăzi este un oras modern, cu peste un milion de locuitori, cunoscut prin portul său, prin marile bulevarde și prin frumoasele cartiere din orașul vechi, „orașul de sus“, prin nenumăratele monumente bizantine, muzee și multe altele.

Este cel mai viu „campus” din sud-estul Europei, cu peste 100.000 de studenți, literalmente cu o proporție de 1 student la 10 locuitori. Orașul întâmpină zilnic tineri din întreaga lume, astfel încât viața în ACT nu încetează să fie fascinantă!

Cereri de înscriere

Cum pot afla mai multe despre noile programe oferite de ACT?
Sunând la nr. 2310-398.398 & 2310-398.238-9, pe pagina de internet www.act.edu, sau luând legătura direct prin skype, cu actadmissions.

Ce trebuie să știți despre înscrieri?
Aplicațiile - cu instrucțiunile necesare -se află pe site-ul ACT (www.act.edu), unde le puteți completa și trimite on-line. Anul universitar este împărțit în trei perioade. Începerea programelor are loc în lunile septembrie, ianuarie sau aprilie, existând și o scurtă perioadă de înscriere pe timpul verii, de obicei, de la mijlocul lunii iunie până la jumătatea lunii iulie.

Viitorii studenții trebuie să contacteze Departamentul Admitere cu cel puțin o lună înaintea începerii perioadei de înscriere, pentru confirmarea datelor.

Când ar trebui să fac cererea pentru a începe studiile?
ACT acceptă aplicații din ianuarie până la mijlocul lunii septembrie. Cu toate acestea, este foarte important să se știe că se respectă cu strictețe lista de prioritate.

Burse - Subvenții pentru studii

ACT urmărește permanent să fie nu numai prima opțiune, ci și o opțiune economică pentru tinerii din Grecia, din Balcani și din alte țări. Din acest motiv, ACT acordă burse unui număr semnificativ de studenți nou-veniți, în funcție de nevoile financiare și de performanțele academice.

Scopul acestor burse este de a face posibilă o educație de calitate, în special în aceste vremuri dificile, dar și acela de a recompensa performanța studenților.•

American College of Thessaloniki a dezvoltat și a consacrat un sistem de susținere financiară a studiilor, care face ca nimeni în cadrul acestuia să nu fie lipsit de studii din pricina mijloacelor financiare limitate.

Pentru mai multe informații, puteți să contactați biroul de admitere ACT Admissions Office la adresa This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. și telefonic la 2310 398 398.

More

Bulgarian

Published in Landing languages

Уеб сайтът на ACT на български език съдържа основната информация, от която се нуждаете. За по-пълна информация за ACT и всичко, което предлага, моля, посетете уеб сайта ни на английски език на адре www.act.edu

Посетете страницата на ACT на английски език

За ACT

ACT – American College of Thessaloniki е частна образователна институция с нестопанска цел, член на колежа Анатолия, един от най-важните образователни институции в Гърция с над 125 годишен принос във всички нива на образованието.

ACT е признат в САЩ от Комисията на висшите учебни заведения на New England Association of Schools and Colleges (NEASC), организацията, която удостоверява някои от най-добрите американски университети като например Harvard и Yale. Освен това специалностите от образователните програми на ACT имат и европейска сертификация чрез Open University на Великобритания.

Всеобхватна учебна програма включва получаването на бакалавърски и магистърски степени (MBA и MS). Колежът предлага и широка стипендиантска програма, която се основава не само на финансовите нужди, но и на успеха на кандидатите.

Защо в ACT

 • Учебна програма на високо ниво, отговаряща на стандартите на големите американски университети.
 • Единствената програма в Северна Гърция, която е призната от NEASC, комисията, която удостоверява най-добрите университети в света като Harvard, Yale и др.
 • Преподаватели с международен престиж и богат опит в своята област.

Библиотеката Bissell с площ от 4.500 квадратни метра е една от най-модерните по рода си в Югоизточна Европа, а Технологичният център Stavros S. Niarchos предоставя на студентите достъп до най-новите технологии.

 • Малки групи от 16 студента средно, което позволява директен и личен контакт между студенти и преподаватели.
 • Мултикултурна среда от студенти от цял свят.
 • Услуги за професионално ориентиране и намиране на работа по професията за дипломираните студенти.
 • Learning in Action. Практическо обучение, което помага на студентите да се свържат с бизнеса, организациите и социалния живот в града и по-широкия регион.
 • Обширна програма за стипендии, базирана не само на финансовите нужди, но и на успеха на студентите, която се обновява всяка година.
 • Единствената програма в Северна Гърция с гаранцията за опит на Колежа Анатолия - една образователна институция с отлична история в академичните постижения от 1886 г.

Програми

Бакалавърски програми (Bachelor’s Degrees)

BUSINESS ADMINISTRATION (Бизнес администрация)* 
BS in Business Administration със специализация по:
Управление • Маркетинг • Финанси • Международен бизнес

HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
Обучение по Бизнес администрация на хотели и хотелиерство в сътрудничество с водещи учебни заведения в Швейцария (2 години в Гърция и 1 в Швейцария) и САЩ (2 години в Гърция и 2 в САЩ).
За повече информация посетете www.act.edu/tourism

COMPUTER SCIENCE (Информатика)
BS in Computer Science

BUSINESS COMPUTING (Приложна информатика)
BS in Business Computing

INTERNATIONAL RELATIONS (Международни отношения)
BA in International Relations

ENGLISH (Английска филология)
BA in English with concentrations in:
Език и литература • Комуникация и & нови медии

PSYCHOLOGY (психология)

Също така студентите могат да се обучат и по втора специалност (minor), която може да бъде комбинирана с всички основни дипломи (major).

Следдипломни програми (Master’s Degrees)

MBA - MASTER IN BUISINESS ADMINISTRATION •

 • Banking and Finance
 • Entrepreneurship
 • Management
 • Marketing in the Digital Era

MS – MASTER OF SCIENCE IN HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
(Повече информация на www.act.edu/tourism)

Сертификати

 • Cisco Networking Academy Program (CCNA)
 • Digital Media • Web Development •
 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL) •
 • Global Business Management

Знаете ли, че...

в ACT курсовете започват през септември ... но И през януари И през април?

Студентски живот

Студентската общност на ACT се характеризира от мултикултурализъм. Над 300 американски студенти от всички американски щати желаят да следват в ACT всяка година, заедно със студенти от Гърция, съседните балкански страни, но също така и от всяко кътче на света.

ACT предоставя на студентите пълна програма от художествени и спортни дейности, поредица от пътувания с образователна цел, както и една от най-големите програми service learning, която допринася за осъществяването на контакт между студентите с повече от 40 неправителствени организации и им дава възможност за социален принос.

Кино клуб, клуб по дипломация, тенис, гмуркане и много други очакват да бъдат открити от студентите на ACT.

И животът в Солун също очаква да го откриете. Солун е вторият по големина град в Гърция. Истинско кръстовище между Изтока и Запада и вход към Балканите. Основан е през 315 г. пр. Хр. и днес вече е модерен град с над един милион жители, известен със своето пристанище, големите булеварди и красивите квартали в стария град „Ано поли”, безбройните византийски паметници, музеи и много други.

Това е най-жизненият "студентски град" на Югоизточна Европа с повече от 100 000 студенти, буквално 1 на 10 жители. Градът посреща всеки ден млади хора от цял ​​свят и животът тук, но и в ACT не престава да бъде вълнуващ!

Молби за записване

Как мога да получа повече информация за новите програми, предлагани от ACT?
С обаждане на +30 2310-398.398 & +30 2310-398.238-9, или на на www.act.edu, или чрез общуване на живо чрез skype на actadmissions.

Какво трябва да знаете за молбите?
Съответните молби - с необходимите инструкции - могат да бъдат намерени на уебсайта на ACT (www.act.edu), където можете да ги попълните и да ги изпратите онлайн. Академичната година е разделена на три периода. Началото на програмите е през месец септември, януари или април, като има и кратък летен период за записване, обикновено от средата на юни до средата на юли.

Кандидат студентите ще трябва да се свържат с отдел „Регистрация” най-малко един месец преди началната дата на записванията, за да потвърдят датите.

Кога трябва да подам молбата си, за да започна?
ACT приема молби от януари до средата на септември. Въпреки това е много важно да се знае, че се спазва строг ред на приоритет.

Стипендии – Субсидии за обучение

Постоянен стремеж на ACT е да бъде не само първият избор, но и финансово изгоден избор за младите хора в Гърция, на Балканите и в други страни. По тази причина ACT отпуска стипендии на базата на финансовите потребности и академичните постижения на значителен брой новопостъпили студенти.

Целта на тези стипендии е да се даде възможност за осигуряване на качествено образование, особено в тези трудни времена, и да се възнаградят студентите за своите постижения.•

Американският колеж в Солун е разработил и създал система за оказавне на финансова помощ на студентите, която гарантира, че никой няма да бъде лишен от обучението си в колежа поради ограничени финансови възможности.

За повече информация можете да се свържете с ACT Admissions Office на адрес This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. и на тел. +30 2310 398 398.

More

Greek

Published in Landing languages

Η ιστοσελίδα του ACT στα ελληνικά περιέχει τις βασικές πληροφορίες που θα χρειαστείτε. Για μία πιο πλήρη ενημέρωση σχετικά με το ACT και όλα όσα προσφέρει, παρακαλούμε επισκεφθείτε την αγγλική σελίδα μας στη διεύθυνση www.act.edu

Επισκεφθείτε τη σελίδα του ACT στα αγγλικά

Σχετικά με το ACT

Το ACT - American College of Thessaloniki είναι ένα ιδιωτικό, μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό ίδρυμα, μέλος του Κολλεγίου Ανατόλια, ενός από τους πιο σημαντικούς εκπαιδευτικούς οργανισμούς της Ελλάδας με προσφορά άνω των 125 ετών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Το ACT είναι αναγνωρισμένο στις ΗΠΑ από την Επιτροπή για Ιδρύματα Ανώτατης Εκπαίδευσης του New England Association of Schools and Colleges (NEASC), τον οργανισμό που πιστοποιεί μερικά από τα καλύτερα αμερικανικά πανεπιστήμια, όπως τα Harvard και Yale. Παράλληλα, τα πτυχιακά προγράμματα του ACT έχουν και ευρωπαϊκή πιστοποίηση μέσω του Open University της Μ. Βρετανίας.

To American College of Thessaloniki είναι επίσης αναγνωρισμένο ως «Κολλέγιο» από το Υπουργείο Παιδείας, καθώς πληροί τους όρους του Προεδρικού Διατάγματος (Π.Δ. 38/2010) που ρυθμίζει την αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων.

Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα σπουδών του οδηγεί σε πτυχία Bachelor’s και Master’s (MBA και MS).Το Κολλέγιο προσφέρει επίσης ένα εκτεταμένο πρόγραμμα υποτροφιών με βάση όχι μόνο την οικονομική ανάγκη, αλλά και τις επιδόσεις των υποψηφίων.

Γιατί στο ACT

 • Ένα πρόγραμμα σπουδών υψηλών προδιαγραφών κατά τα πρότυπα των μεγάλων αμερικανικών πανεπιστημίων.
 • Το μόνο πρόγραμμα στη Βόρεια Ελλάδα που είναι αναγνωρισμένο από το NEASC, την επιτροπή που πιστοποιεί τα καλύτερα πανεπιστήμια στον κόσμο, όπως το Harvard, το Yale κ.α..
 • Καθηγητές με σπουδές διεθνούς κύρους και μεγάλη εμπειρία στον τομέα τους.

Η Βιβλιοθήκη Bissell των 4.500μ² είναι μία από τις πιο μοντέρνες του είδους της στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, ενώ το Τεχνολογικό Κέντρο Stavros S. Niarchos δίνει στους σπουδαστές τη δυνατότητα πρόσβασης στα πιο σύγχρονα τεχνολογικά μέσα.

 • Μικρές τάξεις με 16 σπουδαστές κατά μέσο όρο που επιτρέπουν άμεση και προσωπική επαφή μεταξύ διδασκόντων και διδασκομένων.
 • Πολυπολιτισμικό περιβάλλον με σπουδαστές από όλο τον κόσμο.
 • Υπηρεσίες καθοδήγησης και επαγγελματικής αποκατάστασης των αποφοίτων.
 • Learning in Action. Μάθηση στην πράξη, που βοηθά τους σπουδαστές να αποκτήσουν δεσμούς με τις επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και την κοινωνική ζωή της πόλης και της ευρύτερης περιοχής.
 • Εκτεταμένο πρόγραμμα υποτροφιών με βάση όχι μόνο την οικονομική ανάγκη αλλά και τις επιδόσεις των σπουδαστών, που ανανεώνεται σε ετήσια βάση.
 • Το μόνο πρόγραμμα στη Β. Ελλάδα με την εγγύηση εμπειρίας του Κολλεγίου Ανατόλια, ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος με ιστορία στην ακαδημαϊκή αριστεία από το 1886.

Προγράμματα

Πτυχιακά προγράμματα (Bachelor’s Degrees)

BUSINESS ADMINISTRATION (Διοίκηση Επιχειρήσεων)*
BS in Business Administration with concentrations in:
Management • Marketing • Finance • International Business

HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
Σπουδές στη Διοίκηση Τουριστικών Μονάδων και τη Φιλοξενία σε συνεργασία με κορυφαία εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελβετία (2 χρόνια στην Ελλάδα και 1 στην Ελβετία) και τις ΗΠΑ (2 χρόνια στην Ελλάδα και 2 στις ΗΠΑ).
Περισσότερες πληροφορίες στο www.act.edu/tourism

COMPUTER SCIENCE (Πληροφορική)
BS in Computer Science

BUSINESS COMPUTING (Εφαρμοσμένη Πληροφορική)
BS in Business Computing

INTERNATIONAL RELATIONS (Διεθνείς Σχέσεις)
BA in International Relations

ENGLISH (Aγγλική Φιλολογία)
BA in English with concentrations in:
Language & Literature • Communication & New Media

PSYCHOLOGY (Ψυχολογία)

Οι σπουδαστές μπορούν επίσης να παρακολουθήσουν μία δευτερεύουσα ειδικότητα (minor) που μπορεί να συνδυαστεί με οποιοδήποτε βασικό πτυχίο (major).

Μεταπτυχιακά Προγράμματα (Master’s Degrees)

MBA - MASTER IN BUISINESS ADMINISTRATION σε •

 • Banking and Finance
 • Entrepreneurship
 • Management
 • Marketing in the Digital Era

MS – MASTER OF SCIENCE IN HOSPITALITY AND TOURISM MANAGEMENT
(Περισσότερες πληροφορίες στο www.act.edu/tourism)

Πιστοποιητικά

 • Cisco Networking Academy Program (CCNA)
 • Digital Media • Web Development •
 • Teaching English as a Foreign Language (TEFL) •
 • Global Business Management

Γνωρίζατε ότι...

στο ACT τα μαθήματα ξεκινούν τον Σεπτέμβριο... αλλά ΚΑΙ τον Ιανουάριο ΚΑΙ τον Απρίλιο;

Γνωρίζατε ότι...

μπορείτε να σπουδάσετε στο ACT συνεχίζοντας παράλληλα τις σπουδές σας σε ΑΕΙ και ΤΕΙ;

Φοιτητική ζωή

Η φοιτητική κοινότητα του ACT χαρακτηρίζεται από την πολυπολιτισμικότητά της. Περισσότεροι από 300 Αμερικανοί σπουδαστές από όλες τις πολιτείες των ΗΠΑ επιλέγουν να φοιτήσουν στο ACT κάθε χρόνο, μαζί με σπουδαστές από την Ελλάδα, τις γειτονικές χώρες των Βαλκανίων, αλλά και από κάθε γωνιά του κόσμου.

Το ACT παρέχει στους σπουδαστές του ένα πλήρες πρόγραμμα καλλιτεχνικών και αθλητικών δραστηριοτήτων, μία σειρά επιμορφωτικών ταξιδιών, καθώς και ένα από τα μεγαλύτερα προγράμματα service learning, το οποίο φέρνει τους φοιτητές σε επαφή με περισσότερες από 40 ΜΚΟ και τους χαρίζει τη δυνατότητα της κοινωνικής προσφοράς.

Η λέσχη του κινηματογράφου, ο όμιλος διπλωματίας, το τένις, το scuba diving και άλλα πολλά περιμένουν τους σπουδαστές του ACT να τα ανακαλύψουν.

Η ζωή στο ACT δεν σταματά να είναι συναρπαστική!

Αιτήσεις εγγραφής

Πώς μπορώ να μάθω περισσότερα για τα νέα προγράμματα που προσφέρει το ACT;
Kαλώντας το 2310-398.398 & 2310-398.238-9, στο www.act.edu, ή επικοινωνώντας live μέσω skype στο actadmissions.

Τι θα πρέπει να γνωρίζετε για τις εγγραφές;
Οι σχετικές αιτήσεις – με τις απαραίτητες οδηγίες –βρίσκονται στην ιστοσελίδα του ACT (www. act.edu) όπου μπορείτε να τις συμπληρώσετε και να τις καταθέσετε online. Το ακαδημαϊκό έτος χωρίζεται σε τρεις περιόδους. Η έναρξη των προγραμμάτων γίνεται τον Σεπτέμβριο, τον Ιανουάριο ή και τον Απρίλιο, ενώ υπάρχει και μία σύντομη θερινή περίοδος εγγραφών, συνήθως από τα μέσα Ιουνίου έως τα μέσα Ιουλίου.

Οι υποψήφιοι σπουδαστές θα πρέπει να επικοινωνούν με το Τμήμα Εγγραφών τουλάχιστον ένα μήνα πριν την περίοδο έναρξης των εγγραφών για να επιβεβαιώσουν τις ημερομηνίες.

Παίζουν ρόλο οι βαθμοί μου στο σχολείο;
Η βαθμολογία των τριών τάξεων του λυκείου μπορεί να ενισχύσει σημαντικά το ποσοστό της επιδότησης των σπουδών στο ACT.

Πότε θα πρέπει να κάνω την αίτησή μου για να ξεκινήσω;
Το ACT δέχεται αιτήσεις από τον Ιανουάριο μέχρι και τα μέσα Σεπτεμβρίου. Παρόλα αυτά, είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζετε ότι τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας.

Είμαστε ένα αγγλόφωνο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Κι όμως μιλάμε την ίδια γλώσσα!

Στις σημερινές δύσκολες συνθήκες:

 • Προσφέρουμε προγράμματα επιδότησης σπουδών με βάση όχι μόνο την οικονομική ανάγκη αλλά και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις των υποψηφίων. •
 • Διευκολύνουμε την ένταξη των φοιτητών στο πρόγραμμα σπουδών του Κολλεγίου παρέχοντας προγράμματα υποστήριξης της αγγλικής γλώσσας.

Υποτροφίες – Επιδοτήσεις Σπουδών

To ACT επιδιώκει σε μόνιμη βάση να είναι, όχι μόνο η πρώτη επιλογή, αλλά και μια οικονομική επιλογή για τους νέους της Ελλάδας, των Βαλκανίων και άλλων χωρών. Για το λόγο αυτό, το ACT χορηγεί υποτροφίες με βάση την οικονομική ανάγκη και τις ακαδημαϊκές επιδόσεις σ’ έναν σημαντικό αριθμό νεοεισερχόμενων φοιτητών. Ο σκοπός αυτών των υποτροφιών είναι να κάνουν εφικτή την παροχή ποιοτικής εκπαίδευσης, ειδικά σ’ αυτούς τους δύσκολους καιρούς, αλλά και να επιβραβεύσουν τις επιδόσεις των μαθητών.

Το American College ofThessaloniki έχει αναπτύξει και καθιερώσει ένα σύστημα οικονομικής ενίσχυσης σπουδών, το οποίο εξασφαλίζει ότι κανείς δεν θα στερηθεί τις σπουδές του σε αυτό λόγω περιορισμένων οικονομικών δυνατοτήτων. Πέρααπότηγενικότερηοικονομικήενίσχυσητωνφοιτητών,τοACTπροσφέρεισυγκεκριμένη επιδότηση σπουδών και στις παρακάτω δύο περιπτώσεις: •

 • Σε φοιτητές που έρχονται από πόλεις εκτός Θεσσαλονίκης, προσφέρεται άμεσα επιδότηση σπουδών 30%. •
 • Σε φοιτητές που αποφοίτησαν από το Λύκειο με βαθμό απολυτηρίου 17 και άνω, προσφέρεται επιδότηση σπουδών 50%.

Tι ακριβώς θα χρειαστεί να προσκομίσω για να εξεταστεί η αίτησή μου;

H διαδικασία είναι πολύ απλή. Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα υποτροφιών του Κολλεγίου χρειάζεται να προσκομίσετε το εκκαθαριστικό σημείωμα της οικογένειάς σας για τα 2 τελευταία έτη, καθώς και να μας γράψετε μία επιστολή στην οποία θα μας περιγράφετε τους λόγους για τους οποίους επιθυμείτε αυτήν την επιδότηση και κυρίως τα πλάνα σας για μελλοντικές σπουδές και την καριέρα που θα θέλατε να ακολουθήσετε.

Για την επιδότηση σπουδών 30% για κατοίκους εκτός Θεσσαλονίκης και για την επιδότηση σπουδών 50% για μαθητές που αποφοίτησαν με βαθμό πάνω από 17, χρειαζόμαστε απλά το απολυτήριο Λυκείου σας.

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να επικοινωνείτε με το ACT Admissions Office στο This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. και στο 2310 398 398.

More

ACT by the numbers

Published in About
More

Press

Published in Contact us

For more information please contact:

Director of College Relations & Communications
Rania Semertzian
T/F:  +30-2310-398.220
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Press Office:
Olga Tsantila
T/F: +30 2310.398.236
E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

More

Hellenic-American scholarships for Study Abroad students

Published in Student Aid

ACT awards a number of partial tuition scholarships to eligible Hellenic American applicants.

The award does not cover housing, orientation, field trips and study abroad fees. Criteria of selection are based on a personal essay on the candidate's Hellenic heritage and its meaning to the development of his/her personality and on academic performance judged by a student's transcript and two letters of recommendation. For more information, please click here or contact Ms. Roula Lebetli, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. or This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..

More
Subscribe to this RSS feed
 

17 Sevenidi St.
55535, Pylaia
Thessaloniki, Greece
Tel. +30 2310 398398
P.O.Box 21021

We use cookies to ensure you get the best experience on our website